Talentgericht leidinggeven


Voor iedereen met een leidinggevende of sturende rol
die het beste uit mensen wilt halen en
gaat voor constante verbetering van het resultaat

Vraag jij je wel eens af:
 • Hoe zorg ik dat mijn medewerkers productief, creatief en gemotiveerd zijn?
 • Hoe zorg ik dat zij het beste van zichzelf inzetten en zich blijven ontwikkelen?
 • Wat kan ik doen om de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek te krijgen?
 • Hoe zorg ik dat mijn team beter gebruik maakt van elkaars talenten?
Rol

Leidinggevenden hebben een doorslaggevende rol bij het zorgen voor gemotiveerde en goed toegeruste medewerkers die de meest optimale resultaten neerzetten. Een van de middelen die je daarbij als leidinggevende tot je beschikking hebt, zijn de talenten van medewerkers. Door talentgericht werken een onderdeel te maken van je manier van leidinggeven faciliteer je de medewerkers en de teamsamenwerking en creëer je een werksetting waar de woorden excelleren, bevlogenheid en werkgeluk aan gekoppeld zijn.

Klaar om aan de slag te gaan

In de training ga je aan de slag met de verschillende aspecten van talentgericht werken. Je krijgt praktische handvatten om de talenten bij individuele medewerkers te ontdekken en te ontwikkelen. Je leert hoe je de praktische vertaalslag maakt van talenten naar het werk en hoe je de belangen van de medewerker en de doelen van de organisatie combineert en met elkaar in balans brengt. Je kijkt hoe je de effectiviteit in een team kan versterken en teamleden beter gebruik kan laten maken van elkaars talenten. En je gaat na wat er in de werkomgeving moet gebeuren om de inzet en ontwikkeling van talenten te faciliteren. Kortom, na afloop ben je klaar om direct aan de slag te gaan.

Voeren van talentgerichte gesprekken

Deze training richt zich op de rol van de leidinggevenden bij talentgericht werken in het algemeen. De training Talentgericht gesprekken voeren richt zich specifiek op het voeren van gesprekken over de inzet en ontwikkeling van talenten.

Maatwerk

Iedere training is maatwerk en wordt afgestemd op de specifieke wensen en situatie van de deelnemers en organisatie. Hier wordt een impressie gegeven van de mogelijke doelen en het programma.

 

 

Doelen/resultaat
 • Je weet wat talenten zijn en wat talentgericht werken inhoudt
 • Je kent jouw eigen talenten en kunt deze inzetten bij talentgericht leidinggeven.
 • Je kunt aan anderen (bijvoorbeeld medewerkers of hoger management) duidelijk maken hoe talentgericht werken bijdraagt aan het succes en de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers.
 • Je kunt talenten herkennen en de interactie tussen talenten duiden.

 

 • Je kunt de praktische vertaalslag maken van talenten naar het werk en het behalen van persoonlijke doelen en team- en organisatiedoelen.
 • Je kunt talenten in teamverband inzetten en de effectiviteit en samenwerking in het team versterken door beter gebruik te maken van aanwezige talenten.
 • Je kunt een werkomgeving creëren waarin talenten optimaal kunnen worden ingezet en ontwikkeld.
 • Je hebt kennis en inspiratie opgedaan voor het leveren van een bijdrage aan het talentgericht werken in jouw organisatie.
Praktisch en persoonlijk

De training maakt gebruik van een breed scala aan werkvormen variërend van zelf ervaren, experimenteren, reflecteren en verkennen van de theorie. Tijdens de training werken we aan inzichten, vaardigheden en resultaten die direct toepasbaar zijn in het werk.

De persoonlijke leerdoelen van de deelnemers spelen een belangrijke rol. Voorafgaand aan de training worden deze persoonlijk of telefonisch met iedere deelnemer besproken. Gekoppeld aan de training kunnen optioneel coachingsgesprekken worden gevoerd voor verdere verdieping.

Talentinstrumenten

In de training kunnen we gebruik maken van talentinstrumenten die in de organisatie worden gebruikt. Wij zijn gespecialiseerd in Insights Discovery en Strengthsfinder, en werken ook veel met andere talentinstrumenten. Wanneer er interesse is in een talentprofiel of -scan dan adviseren we graag over de best passende optie.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers is 10.

Locatie en kosten

In company trainingen worden verzorgd op de locatie van de opdrachtgever of op een gezamenlijk nader te bepalen locatie. De kosten van de training zijn afhankelijk van de grootte van de groep en eventuele keuze voor het gebruik van een talentinstrument. Wij informeren u daar graag over.

Bekijk hier het programma van Talentgericht leidinggeven

icon-menu Toon menu icon-arrow-up Naar de top