Privacyverklaring

AVG

In het contact dat we hebben rond trainingen en opdrachten laat je onontkoombaar persoonlijke gegevens achter. Daarom informeren we je graag hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens, zoals vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) verplicht is. Hieronder staat wat er mee gebeurt, met welk doel en hoe ze worden bewaard.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt wanneer je een vraag hebt. Dit betreft de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres. Bij een opdrachtrelatie ontvangen we aanvullende gegevens, zoals een adres en betalingsgegevens.

Doel van de persoonsgegevens

Wanneer je contact met ons opneemt, zullen we de door jou opgegeven gegevens opslaan om je vraag te kunnen beantwoorden. Dit doen wij ook wanneer je je inschrijft voor een training of een offerte aanvraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening wordt je gegevens met anderen gedeeld. Concreet gaat het daarbij om:

  • onze bank, vanwege de verwerking van betalingen
  • onze accountant, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
Beveiliging gegevens

We nemen de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden veilig online opgeslagen, onze computers en die van onze verwerkers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd.

Bewaren van gegevens

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We schonen onze contactenadministratie jaarlijks op en daaruit worden contacten die niet meer actueel zijn verwijderd. Net zoals elke organisatie zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Gegevens inzien of laten verwijderen

Wanneer je je gegevens wilt inzien of laten laten verwijderen, neem dan contact met ons op. We reageren zo snel mogelijk en maken het uiterlijk binnen vijf werkdagen voor je in orde.

Updaten verklaring

Mogelijk hebben we niet aan alles gedacht of veranderen er dingen in de tussentijd. Onze werkwijze en deze privacyverklaring worden daarop aangepast. Nieuwe versies publiceren we hier. Heb je vragen of tips? Neem dan contact met ons op.

icon-menu Toon menu icon-arrow-up Naar de top