Talentinstrumenten

Waarde

Veel mensen kennen hun eigen talenten niet. Je denkt al snel dat het gewoon is om op jouw manier te denken en te werken. Een profiel of scan kan helpen om ze in beeld te brengen. Het kan houvast bieden voor verdere ontwikkeling en bij het gesprek over de inzet van talenten in het werk of bij de werkkeuze. Binnen een team of organisatie geeft het een eenduidige taal om met elkaar in gesprek te gaan over talenten.

Ook zonder instrument

Het is overigens niet altijd nodig om een instrument te gebruiken om talenten te benoemen. Ook in een gesprek kunnen talenten worden achterhaald. Vaak is het wel zo dat scans en profielen je net iets meer informatie geven en het ook makkelijker maken om met collega’s of een leidinggevende te delen en te bespreken.

Keuze van een instrument

Er zijn veel, echt heel veel, instrumenten op de markt. Wij zijn bekend met veel scans en profielen en hebben zelf ook diverse certificeringen. Ieder instrument heeft zijn voor- en nadelen. We denken graag mee wat voor jouw situatie het best passende hulpmiddel is.

Om een beeld te geven van talentinstrumenten worden er hier twee toegelicht. De keuze voor deze twee instrumenten is gebaseerd op hun onderbouwing, de praktische toepassingsmogelijkheden, reacties van deelnemers en de langdurige effecten die wij in de praktijk ervan zien en terugkrijgen van de gebruikers.

Strengthsfinder of Sterke punten benadering

Talentthema’s

Strengthsfinder brengt met behulp van een online vragenlijst de hoogste 5 talentthema’s in kaart. Een talentthema is een patroon; een verzameling van sterke punten. Voorbeelden van talentthema’s zijn: prestatiegerichtheid, strategisch, ideeënvorming en sturingskracht.

Wetenschappelijk onderzoek

Strengthsfinder komt voort uit wetenschappelijk onderzoek van het Gallup Institute. Gallup heeft twee miljoen mensen geïnterviewd die volgens hun omgeving uitblinken in hun werk. Na een statistische analyse zijn 34 talenthema’s gevonden die een bepalende rol spelen bij het excelleren in wat je doet.

Online vragenlijst

De talentthema’s worden met behulp van een online vragenlijst in beeld gebracht. Direct na het invullen kun je de resultaten inzien en downloaden. Met de toelichtende teksten kun je jouw unieke sterke punten identificeren en kijken wat deze in jouw werk en binnen jouw team kunnen betekenen.

Persoonlijk gesprek

Wij voeren altijd een persoonlijk gesprek na het ontvangen van de uitkomst. Hierin koppelen we de resultaten aan jouw persoonlijke vraag. Onze ervaring is dat het gesprek helpt om de talenten te vertalen naar de inzet in het werk. Het effect van Strengthsfinder is dan het grootst.

5 of 34 Talentthema’s

Wanneer je wilt, kunnen wij de volgorde van alle 34 talentthema’s vaststellen. Dit kan bij de eerste keer invullen van de vragenlijst of als aanvulling op een Top 5 die je in je bezit hebt. De 34 talentthema’s bieden een volledig beeld van de aanwezige talenten. De hoogste 10 tot 12 talentthema’s zijn een onderdeel van jouw dagelijkse manier van werken. Deze kun je bewust inzetten om jouw werk met succes en plezier te doen. Wil je meer informatie hierover, neem dan contact met ons op.

Talenten in het team

Wanneer in teamverband wordt getraind of gecoacht dan geeft de optelsom van de talentthema’s een totaalbeeld van de talenten in het team. De aanwezige talenten en hun onderlinge dynamiek geven informatie over de werkwijze van het team; van de sterke kanten en van de aandachtspunten.

Insights Discovery profiel

Voorkeurstijlen

Het Insights Discovery profiel geeft met behulp van vier kleuren inzicht in persoonlijke voorkeurstijl en kwaliteiten. Wanneer ben je op je best en wat gebeurt er wanneer jouw kwaliteiten onder druk komen te staan; wanneer je een ‘slechte dag’ hebt. Daarnaast beschrijft het profiel de bijdrage aan een team, ontwikkelpunten, blinde vlekken en tips voor de communicatie en samenwerking met iemand met een tegenovergestelde voorkeurstijl. Het verschaft inzicht in de ideale en motiverende werkomgeving en de passende managementstijl. Het profiel is een ontwikkelinstrument en bedoelt om te spiegelen en handvatten te geven.

Gedachtegoed van Jung

Insights Discovery bouwt voort op de persoonlijkheidstypering van Carl Jung. Het uitgangspunt van Jung was dat ieder mens uniek is en bepaalde diep gewortelde psychologische voorkeuren heeft. Iemands voorkeuren bepalen de wijze van communiceren, nemen van besluiten, samenwerken, leidinggeven, et cetera.

Een sterk punt van het Insights profiel is dat het eenvoudig te begrijpen is. Het biedt bijzonder handzame en praktische handvatten voor verdere ontwikkeling en het versterken van de samenwerking en communicatie.

Online vragenlijst

Het Insights Discovery profiel wordt gegenereerd met behulp van een online vragenlijst. Het duurt ongeveer 15 minuten om de vragenlijst in te vullen. De antwoorden resulteren in een persoonlijk profiel van circa 23 bladzijden.

Persoonlijke terugkoppeling

Het profiel ontvang je met een toelichting op het onderliggende gedachtegoed tijdens een 1 op 1 contact of in team- of groepsverband. In het gesprek maken we de koppeling naar de persoonlijke vraag en bespreken we de vertaling van de inzichten naar de praktijk.

Uitbreidingsmogelijkheden

De Insights methodiek heeft veel toepassings- en uitbreidingsmogelijkheden, onder andere naar leiderschap, sales en teameffectiviteit.

Stijlen en kwaliteiten in het team

Bij het trainen in teamverband geeft de optelsom van de individuele profielen een beeld van de potentieel sterke en minder sterke kanten van het team. Evenals van de valkuilen, de te verwachten dynamiek in het team en de reactie onder stress. Insights biedt een terminologie om interacties op een neutrale niet veroordelende wijze bespreekbaar te maken. Het biedt concrete aanknopingspunten voor het versterken van de teameffectiviteit en het benutten van de kwaliteiten van ieder individueel teamlid.

Deeper Discovery

Wanneer je jouw effectiviteit en potentieel diepgaander wilt onderzoeken dan is Deeper Discovery een goed hulpmiddel. Aan de hand van archetypen krijg je op een inspirerende manier een diepgaand inzicht in wat je aanstuurt en motiveert en welke talenten daarmee gepaard gaan.

Het werken met Deeper Discovery kan zowel individueel als in teamverband. Net als bij het Insights Discovery profiel vul je een korte online vragenlijst in. De antwoorden resulteren in een persoonlijk profiel van 13 bladzijden. Gebruikers geven aan dat het hen geholpen heeft om hun sterke punten effectief in te zetten, hun zwakke punten te managen en om goede beslissingen te nemen.

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons op.

icon-menu Toon menu icon-arrow-up Naar de top