Organisatieontwikkeling

Mensen willen wel veranderen,
maar niet veranderd worden

Peter M. Senge

Ontwikkelen van talentgericht werken

Waarde

Steeds meer organisaties zien de waarde en het belang van het inzetten van de aanwezige talenten. Het betrekken van talenten bij verandering en in het werk leidt tot meer eigenaarschap, creativiteit, werkplezier en een hogere productiviteit.

Talentgericht werken kan een bijdrage leveren aan een aantal actuele vraagstukken die spelen in organisaties. Bijvoorbeeld met betrekking tot motivatie, gevolgen van werkstress en vroegtijdig vertrek van nieuwe medewerkers. Veel werkgevers moeten steeds meer concurreren bij het aannemen en behouden van mensen. Bij het zijn van een aantrekkelijke werkgever spelen veel mogelijkheden om te leren en kunnen doen waar je goed in bent een belangrijke rol.

Niet zomaar

Talentgericht werken voer je niet zo maar even in. Het is meer dan een training of de introductie van een talentscan, hoe waardevol dit al kan zijn. Om het echt door te voeren, is er meer nodig dan de medewerkers bewust maken van hun talenten en eigenaarschap geven voor de inzet en ontwikkeling ervan. Het vraagt iets van de leidinggevende, de cultuur en de HRM procedures. Denk hierbij aan het voeren van gesprekken over de inzet van talenten en de mogelijkheid om talenten in te zetten waar nodig of gewenst. Het geven van een plek aan talenten bij de werving en selectie en in de gesprekkencyclus. Organisaties moeten het belang van talent op het succes van de organisatie inzien en hun denk- en werkwijze daarop afstemmen. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Wij spreken dan ook liever over het ontwikkelen van talentgericht werken dan over het invoeren of implementeren.

Veranderkundige aanpak

Wanneer je talentgericht werken in je organisatie wilt ontwikkelen, is visie en kennis onmisbaar. Vaak is er ook een andere mindset nodig, een andere manier van denken en doen dan men in de organisatie gewend is. Iedere organisatie vraagt hierbij om een eigen veranderkundige aanpak, afgestemd op de organisatie en de mensen. Wij denken en werken graag mee aan het realiseren van de best passende en meest effectieve aanpak.

Waarderend veranderen met inzet van talenten

Verandering als constante

De ontwikkelingen in het werkveld en de maatschappij alsook de verwachtingen van klanten vragen continu om afstemming en vernieuwing. Verandering is een constante geworden. Vaak lijkt bij organisatieveranderingen de nadruk te liggen op wat er niet goed gaat. Dit geeft niet de energie die nodig is om écht te veranderen. Daar komt bij dat mensen die langer in een organisatie werken, vaak ook de golfbeweging herkennen die inherent is aan veranderingen. De neiging bestaat om het gewoon af te wachten, tot het weer de andere kant op gaat.

Anders ontwikkelen

Ontwikkeltrajecten kunnen ook anders aangepakt worden. In onze jarenlange ervaring zien wij dat de resultaten veel succesvoller zijn wanneer mensen op de juiste manier worden betrokken en worden aangesproken om hun talenten bij de verandering in te zetten. Dit creëert betrokkenheid, initiatief en positieve energie. Het stimuleert eigenaarschap en zorgt ervoor dat medewerkers zich daadwerkelijk verbinden met de ambitie en doelen van de organisatie. En met elkaar. Het is misschien niet altijd de makkelijkste en (in het begin) niet altijd de snelste manier van veranderen, maar wel de meest duurzame, zorgvuldige en effectieve manier.

 

 

Resultaatgericht en inspirerend

Met onze ruime expertise en ervaring op het gebied van veranderen, ontwikkelen en leren, ontwerpen we graag het optimale traject voor jouw organisatie. Of het nu gaat om het (verder) ontwikkelen van talentgericht werken of om een organisatieontwikkeling waarbij je een waarderende en talentgerichte aanpak wilt hanteren; wij maken er een resultaatgericht en inspirerend traject van dat de organisatie en de medewerkers versterkt en vernieuwd.

Trajecten die wij begeleiden zijn bijvoorbeeld:
  • Visie en strategievorming
  • Cultuurverandering
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Teameffectiviteit en persoonlijke effectiviteit

Wanneer je meer wilt weten, neem dan contact met ons op.

icon-menu Toon menu icon-arrow-up Naar de top