Programma Talengericht gesprekken voeren

De training bestaat uit 2 modules; module 1 betreft een tweedaagse bijeenkomst en module 2 een terugkombijeenkomst van 1 dag. Voor het uitvoeren van tussentijdse opdrachten dient rekening te worden gehouden met een extra tijdsbesteding van 1 dagdeel.

Module 1 Talentgericht gesprekken voeren
 • Wat zijn talenten en wat is waarderend en talentgericht ontwikkelen?
 • Wat zijn jouw talenten en sterke punten en hoe kun je deze inzetten bij het voeren van gesprekken?
 • Wat is de mindset en taal die horen bij een waarderend en talentgericht gesprek?
 • Wat zijn jouw visie en overtuigingen ten aanzien van de inzet en persoonlijke ontwikkeling van mensen (en hoe verhoudt dit zich tot een waarderende en talentgerichte aanpak)?
 • Hoe herken je talenten en hoe maak je de praktische vertaalslag naar de inzet van talenten in het werk?
 • Hoe verhouden talenten zich tot de competenties in jouw organisatie en tot voorkeurstijlen en drijfveren?
 • Wat is jouw rol in de voorbereiding, tijdens en na het gesprek?
 • Hoe voer je een (coachend) gesprek over de inzet van talenten in het werk?
 • Hoe kun je meer bereiken in je gesprekken door je gedrag beter af te stemmen op je gesprekspartner?
Module 2 Praktijk
 • Hoe kun je omgaan met persoonlijke belemmeringen bij de inzet van een talent?
 • Hoe maak je SMART resultaat- en ontwikkelafspraken?
 • Hoe zorg je voor een effectieve follow up van de afspraken?
 • Wat is jouw persoonlijke checklist voor het succesvol voeren van gesprekken over de inzet en ontwikkeling van talenten?
 • Hoe ga je na afloop jouw deskundigheid in het voeren van talentgerichte gesprekken verder ontwikkelen?

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg

Albert Einstein

Competence, like truth, beauty and contact lenses, is in the eye of the beholder

Laurence J. Peter
icon-menu Toon menu icon-arrow-up Naar de top