Talentgericht gesprekken voeren


Voor leidinggevenden en HR(D) adviseurs
die het gesprek willen voeren over de inzet
en ontwikkeling van talenten in de werksituatie

Sleutelrol

Gesprekken vervullen een sleutelrol in talentgericht werken. In het gesprek komen de eisen van het werk en de talenten van de medewerker bij elkaar. Wat vraagt het werk, vaak weergegeven in een functie- of taakomschrijving met competenties; en welke talenten brengt de medewerker mee. Door deze twee op de juiste manier met elkaar te verbinden en te richten op de doelen van het werk, worden betere resultaten behaald. Met meer voldoening en plezier.

Praktische vertaalslag

In de training nemen we je mee in het herkennen en op een waarderende manier het gesprek voeren over de praktische vertaalslag van talenten in het werk. We gaan hierbij in op het gesprek met de medewerker, van de voorbereiding tot de follow up. Belangrijke aspecten daarbij zijn leren, eigenaarschap en het nemen van initiatief.

Talentgericht leidinggeven

De training richt zich op het voeren van gesprekken over de inzet en ontwikkeling van talenten. De training Talentgericht leidinggeven richt zich op de rol van de leidinggevende bij talentgericht werken in het algemeen.

Maatwerk

Iedere training is maatwerk en wordt afgestemd op de specifieke wensen en situatie van de deelnemers en organisatie. Hier wordt een impressie gegeven van de mogelijke doelen en het programma.

Doelen/resultaat
  • Je weet wat talenten zijn en wat talentgericht werken inhoudt.
  • Je kent jouw talenten en sterke punten en kunt deze inzetten bij het voeren van de gesprekken.
  • Je bent je bewust van jouw visie en overtuigingen ten aanzien van de inzet en ontwikkeling van mensen.
  • Je kunt talenten herkennen en de interactie tussen talenten duiden.
  • Je kunt de praktische vertaalslag maken van talenten naar het werk en het behalen van (team)doelen.

 

  • Je kunt de mate van bevlogenheid en engagement van de medewerker bespreken en hoe deze te versterken.
  • Je kunt SMART resultaatafspraken maken over de inzet van talenten bij het behalen van (team)resultaten.
  • Je kunt het gesprek voeren over persoonlijke (talent)ontwikkeling en komen tot concrete ontwikkelacties.
  • Je beschikt over een persoonlijke checklist voor het voeren van talentgerichte (jaar)gesprekken.
Praktisch en actief

De training maakt gebruik van een breed scala aan werkvormen die variëren van zelf ervaren, experimenteren, reflecteren en verkennen en toepassen van theorie. In de training wordt gewerkt met situaties uit de praktijk en de inzichten, handvatten en checklists zijn direct toe te passen in het werk. We maken gebruik van een trainingsacteur om te onderzoeken hoe het gesprek anders en effectiever kan.

De persoonlijke leerdoelen van de deelnemers spelen een belangrijke rol. Voorafgaand aan de training vindt een telefonisch gesprek plaats om deze met de deelnemer te bespreken.

Talentinstrumenten

In de training kunnen we gebruik maken van talentinstrumenten die in de organisatie worden gebruikt. Wij zijn gespecialiseerd in Insights Discovery en Strengthsfinder, en werken ook veel met andere talentinstrumenten. Wanneer er interesse is in een talentprofiel of -scan dan adviseren we graag over de best passende optie.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers voor deze training is 8.

Locatie en kosten

In company trainingen worden verzorgd op de locatie van de opdrachtgever of op een gezamenlijk nader te bepalen locatie. De kosten van de training zijn afhankelijk van de grootte van de groep en eventuele keuze voor het gebruik van een talentinstrument. Wij informeren u daar graag over.

Bekijk hier het programma van Talentgericht gesprekken voeren

icon-menu Toon menu icon-arrow-up Naar de top